Zakup mebli i sprzętów do prowadzenia działań edukacyjnych

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie do muzealnej chałupy stanowiącej zaplecze edukacyjno – warsztatowe Muzeum Wsi Słowińskiej.

Chałupę tę, z oryginalnym układem wnętrz, wyposażono w repliki mebli, sprzętów i narzędzi, by stworzyć w ten sposób przestrzeń do opisywania i interpretowania codzienności minionego czasu. Teraz tematyczne warsztaty i zajęcia z zakresu wiejskich prac domowych i przyzagrodowych, kuchni tradycyjnej, rękodzieła i zabaw dziecięcych realizowane będą w kontekście, w otoczeniu i z wykorzystaniem sprzętów dostępnych wszystkimi zmysłami, bo nie objętych, jak inne muzealia, ochroną konserwatorską. Zadanie ma podnieść jakość, efektywność i atrakcyjność oferty edukacyjno-kulturalnej i warsztatowej Muzeum w Klukach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Logo  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego