Warsztaty dla dzieci

31 maja na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach odbyły się warsztaty dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. Zajęcia dotyczyły rybołówstwa i były częścią składową trzeciego etapu operacji „Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez działania edukacyjne oraz promujące dziedzictwo kulturowe w oparciu o tradycje rybackie w regionie słowińskim”. Dzieci zwiedzały ekspozycję z questem, podpatrywały szycie sieci rybackich i wykonywały makiety w nawiązaniu do kaszubskiej legendy o rybaku.

Operacja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Rybactwo i Morze. Dofinansowanie na realizację projektu otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”.