IX Konferencja Kaszubsko – Pomorska

Słupsk 11-12 grudnia 2006

W kręgu badaczy kultury kaszub i pomorza.

Okładka książki wydanej po IX Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Zygmunt Szultka – Publikowane relacje słupskiego prepozyta Christiana Wilhelma Hakena o Kaszubach
 2. Wojciech Łysiak – Folklorystyczny dorobek Otto Knoopa w Privinz Pommern
 3. Ignacy Skrzypek – Pionierskie dokonania archeologiczne i muzealne Fryderyka Wilhelma Kasiskiego na Pomorzu w XIX wieku
 4. Bartosz Stachowiak – Gotfryd Ossowski jako badacz pradziejów Pomorza
 5. Dawid Gonciarz – Willi Schulz – zbieracz i dokumentalista tańców i pieśni pomorskich
 6. Isabel Sellheim – Rudolf Hardo – ein Zeichner als Dokumentator Hinterpommers
 7. Zygmunt Zielonka – Piśmiennictwo kaszubskie w opiniach jego badaczy
 8. Jowita Kęcińska – Kultura Kociewia i Krajny w badaniach nad Pomorzem
 9. Magdalena Bonowska – Bożena Stelmachowska, badaczka dawnej kultury ludowej Kaszub
 10. Roman Turaja – Wkład Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w poznawanie, dokumentowanie i ochronę zabytków kultury ludowej Pomorza
 11. Cezary Obracht-Prądzyński – Józef Łęgowski, badacz kultury Pomorza
 12. Józef Borzyszkowski – Teodora z d. Fethke i Izydor Gulgowscy – badacze i twórcy pierwszego muzeum
 13. Tadeusz Sadkowski – Wojciech Błaszkowski – kontynuator muzealnej idei Gulgowskich we Wdzydzach
 14. Anna Kwaśniewska – Adam Wrzostek jako etnograf i twórca Muzeum w Dębkach
 15. Agnieszka Kostrzewa – Idee i dramaty. O życiu i pracy badawczej Łucjana Kamieńskiego
 16. Janusz Kopydłowski – Ryszard Kukier – współtwórca Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie
 17. Tomasz Siemiński Kaszubi bytowscy w badaniach prof. Jadwigi Kucharskiej