VII Konferencja Kaszubsko – Pomorska

Słupsk 5 – 6 Grudnia 2002

Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – Administracja – Kultura.

Okładka książki wydanej po VII Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Zygmunt Szultka – Stosunek szlachty słupskiej do Brandenburgii od wojny trzydziestoletniej do początku XVIII wieku
 2. Hieronim Rybicki – Społeczeństwo powiatu słupskiego przed przełomem w połowie XX wieku
 3. Zdzisław Machura – Ludność wyznania katolickiego w powiecie słupskim w latach 1866-1945
 4. Elżbieta Szalewska – Rozwój urbanistyczny prawobrzeżnego Słupska i znaczenie budynku starostwa w krajobrazie miasta
 5. Jerzy Treder – Komu może przeszkadzać etnonim Słowińcy?
 6. Wojciech Łysiak – Dawny folklor Ziemi Słupskiej
 7. Andrzej Czarnik – Rowy w twórczości Maxa Pechsteina
 8. Karl-Horst Hoppe – Gospodarcza rola powiatu słupskiego przed 1945 rokiem. (Die Wirtschaftliche Bedeutung des Landkreises Stolp bis 1945)
 9. Jerzy Henke – Od urzędnika pocztowego w Słupsku do ministra poczty w Berlinie: Heinrich von Stephan -ojciec światowej poczty
 10. Arkadiusz Słabig – „Ostpommersche Heimat” w służbie słupskiego regionalizmu
 11. Wojciech Skóra – Proces polskich lotników w Słupsku w 1932 roku
 12. Andrzej Sakson: Kształtowanie sianowej społeczności powiatu słupskiego po 1945 roku na tle przemian społecznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych
 13. Zenon Romanow – Administracja państwowa i samorządowa powiatu słupskiego w latach1945-1975
 14. Maciej Hager – Kształtowanie się stosunków narodowościowych w powiecie słupskim w latach 1945-1956
 15. Józef Borzyszkowski – Pomorze – ziemia obiecana w literaturze i tradycji kaszubsko-pomorskiej
 16. Magdalena Bonowska – Dawne nekropolie Ziemi Słupskiej i ich wizerunki
 17. Cezary Olbracht-Prondzyński – Między polskością a rozczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny
 18. Urszula Dalska-Sienkiewicz, Juliusz Sienkiewicz – XVIII i XIX-wieczna architektura ryglowa Starkowa, gmina Ustka. Stan aktualny
 19. Isabel Sellheim – Działalność stowarzyszeń byłych mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego (Aktivitäten der Heimatkrkreise Stadt Stolp und Landkreis Stolp)
 20. Wioletta Knüttel – Pomorze Zachodnie w niemieckojęzycznej literaturze po 1945 roku. Pisarze ze Słupska i okolicy (Hinterpommern In der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Die Schriftsteller aus Stolp und seiner Umgebung)
 21. Hans Michael Hansberg – Między lasami a hambuską metropolią – rozwój powiatu Herzogtum Lauenburg (Zwischen Wäldern und Großstadt – die Etwicklung des Kreises Herzogtum Lauenburg In der Metropolregion Hamburg)