XI Konferencja Kaszubsko – Pomorska

Słupsk 1-3 grudnia 2010

Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość – przyszłość. Markowy produkt turystyczny pomorza.

Okładka książki wydanej po XI Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Jurij Czarnobaj, Komunikacja muzealna między dziedzictwami natury a kultury
 2. Jurij Stadnicki, Marketing terytorialny w rozwoju turystyki regionu
 3. Bożena Murańska, Szlak zamków gotyckich – inicjatywa produktowa o zasięgu ponadregionalnym
 4. Dorota Matela, Drzewa rosnš dla wszystkich. Pomorze krainš buka
 5. Joanna Orłowska, Udział markowego produktu turystycznego „Kraina w Kratę” w rozwoju gospodarczym regionu
 6. Mirosław Kuklik, Elementy rybackie w małej architekturze nadmorskich osad wybrzeża południowego Bałtyku
 7. Violetta Tkacz-Laskowska, Czarne Wesele jako produkt markowy
 8. Wilfried Krempien, Prof. h. c. Richard Wossidlo (1859-1939): etnolog, „profesor ludowy“ i prekursor meklemburskiego ludoznawstwa z polskiego regionu Mazowsze
 9. Jan Wendt, Zamki krzyżackie czynnikiem rozwoju turystyki i markowym produktem Pomorza
 10. Anna Kwaœniewska, Tradycja (nie) na sprzedaż. O politycznych i gospodarczych przyczynach wynajdywania i rekonstruowania tradycji na przykładzie Kaszub i Pomorza
 11. Jacek Olszewski-Strzyżowski, Propozycja nowego produktu turystycznego województwa pomorskiego pn. „kaszubski Diabeł”
 12. Lech Fabiańczyk, Wartoœci uniwersalne historii regionalnej
 13. Józef Borzyszkowski, Przewodniki turystyczne po Kaszubach i Pomorzu z 20-lecia międzywojennego – ich autorzy i historia
 14. Andrzej Moniak, Wybrane problemy dziedzictwa kulturowego na Pomorzu Zachodnim
 15. Ewa Jaworska, Kociewski folklor i jego rola w rozwoju lokalnej turystyki
 16. Mirosław Boruszczak, Kuchnia regionalna w ofertach gastronomicznych jako markowy produkt turystyczny Pomorza
 17. Waldemar Andrzej Krupa, Lecznictwo uzdrowiskowe Pomorza Gdańskiego