XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska

Słupsk, Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 24-25 listopada 2014 r.

Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan

Tematy referatów:

 1. Miloš Řezník, Pamięć i tożsamości ponowoczesne w kontekście regionalnym – próba perspektywy środkowo-europejskiej
 2. Cezary Obracht-Prondzyński, Pamięć a praktyki kulturowe Pomorzan: symbioza czy konflikty?
 3. Zygmunt Szultka, Pastorzy kaszubskiego obszaru językowego Pomorza Zachodniego w pamięci wiernych
 4. Tomasz Rembalski, Szlachecki rodowód w pamięci wybranych rodzin kaszubskich dawniej i obecnie
 5. Felicitas Söhner, Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci i kulturze pamięci polsko-niemieckiego pogranicza
 6. Zenon Romanow, Kształtowanie się koszalińsko-słupskiego środowiska historycznego w latach 1953-1989
 7. Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk, Przeszłość i współczesność Pomorza w obchodach „Tygodnia Ziem Zachodnich” w latach 1958-1970 w województwie koszalińskim
 8. Paweł Migdalski: Od słowiańskiego (polskiego) bastionu nad Bałtykiem do multikulturowej metropolii. Wolin w polskiej pamięci historycznej
 9. Lidia Burzyńska-Wentland, Z Ryjewa w Prusach Wschodnich do Grąsina na Pomorzu. Wspomnienia wojenne rodziny Nowaków (styczeń-sierpień 1945 r.)
 10. Dariusz Czerniawski, Borne Sulinowo – szukając tożsamości
 11. Andrzej Moniak, Historia pamiętana w procesie kształtowania się społeczności lokalnej Bornego Sulinowa. (Z badań w Zachodniopomorskiem)
 12. Aleksandra Paprot, Modne narracje o przeszłości. O polityce pamięci instytucji kultury na przykładzie Żuław i Powiśla
 13. Aleksandra Kurowska-Susdorf, Odpominanie miasta; Jak chcą pamiętać i działać młodzi Pomorzanie. Wybrane działania animacyjne
 14. Łukasz Kempiński, Izba Regionalna jako depozytariusz pamięci mieszkańców Świecia i jego regionu
 15. Mirosław Kuklik, Teatr, rekonstrukcja, czy odświeżanie pamięci – różnice w odtwarzaniu minionej tradycji w Polsce (Jastarnia) i Holandii (Spakenburg)
 16. Tomasz Ślepowroński, Pamięć o przeszłości Pomorza w obecnej i planowanej wystawie historycznej Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie/Gryfii
 17. Rafał Foltyn, Pamięć o Słowiańszczyźnie Zachodnio-Północnej w kulturze polskiej XX i pocz. XXI w.
 18. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Literatura jako medium pamięci. Teksty autobiograficzne o doświadczeniu Pomorza
 19. Janusz Mosakowski, Konrad Leczkow w sieci Pomorzan
 20. Magdalena Izabella Sacha, Pamięć o bohaterze – Antoni Abraham jako „miejsce pamięci” Kaszubów
 21. Elżbieta Bugajna, Pamięć zapisana w poezji
 22. Eliza Szymańska, Teatr jako przestrzeń pamięci – na przykładzie wybranych inscenizacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku
 23. Daniel Kalinowski, Kreatywne przypomnienie. Mieczysława Abramowicza literatura o Żydach
 24. Michalina Czaja, Międzypokoleniowy przekaz języka kaszubskiego
 25. Paweł Marek Pogodziński, Pamięć o przeszłości – weryfikacja archeologiczna podań i legend kaszubskich (wybrane przykłady)
 26. Andrzej Chludziński, Nazwy po to są, aby pamiętać. Przypadki pomorskie
 27. Marek Cybulski, Kaszubska pamięć zbiorowa w świetle „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” ks. Bernarda Sychty
 28. Ewa Cybulska, O pomorskich etymologiach ludowych jako nośnikach pamięci zbiorowej