XIV Konferencja Kaszubsko-Pomorska

Słupsk, 6-7 grudnia 2016 r.

Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim od reformacji do współczesności

Tematy referatów:

 1. Justyna Żukowska, Reformacja a ludność rodzima Pomorza Zachodniego – zarys problemu
 2. Radosław Pawlik, Postawa kanoników kapituły kamieńskiej ze wschodniej części księstwa szczecińskiego wobec reformacji)
 3. Zygmunt Szultka, Szkoły elementarne z polskim językiem nauczania na pomorzu zachodnim od reformacji do początku XIX w
 4. Wojciech Skóra, Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939 – próba nowego spojrzenia
 5. Cezary Obracht-Prondzyński, Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny
 6. Szymon Czajkowski, Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności Wybrzeża Słowińskiego
 7. Sylwia Wesołowska, Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie niemieckim i polskim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne
 8. Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk, Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989
 9. Zenon Romanow, Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1980
 10. Anna Bartczak, Uwarunkowania funkcjonowania oświaty dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
 11. Kacper Pencarski, Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1956-1975)
 12. Adam Makowski, Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
 13. Kazimierz Kozłowski, Ryszard Stoltmann, Aktywność środowiska Kaszubów szczecińskich w III RP
 14. Paweł Migdalski, Słupska Komisja badań słowiańskich. Przyczynek do dziejów badań nad ludnością rodzimą Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej