Plener rzeźbiarski – 2012

2012 to rok drugiej edycji Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Artystów Nieprofesjonalnych. Tym razem Plener odbył się w Klukach. Dziesięciodniowy pobyt w muzealnym Słowińskim Centrum Kultury Regionalnej zaowocował pięknymi pracami dziesięciu artystów: Andrzeja Duhy (Kępice), Józefa Dzierana (Świerczyna), Radosława Gaszkowskiego (Kościerzyna), Ilony Goreckiej-Sonnewend (Niemcy), Eike Gornowicz (Niemcy), Jacka Janowskiego (Słupsk), Zygmunta Kędzierskiego (Przymuszewo), Barbary Skierki (Słupsk), Kazimierza Otulakowskiego (Koszalin), Jolanty Wilk-Kähler (Niemcy).