Plener rzeźbiarski – 2008

W 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” zorganizowało pierwszy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych, w którym wzięli udział artyści z powiatu słupskiego, koszalińskiego i lęborskiego: Antoni Wilma (Słupsk), Jacek Janowski (Słupsk), Zygmunt Frąckiewicz (, Kazimierz Kostka , Kazimierz Otulakowski Koszalin), Józef Dzieran (Ustaka), Zdzisław Grajper (Lębork), Barbara Skierka (Słupsk)