Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej

Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej powstało w ramach projektu realizowanego dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz dotacji pochodzącej z Promesy Ministra Kultury i z budżetu Województwa Pomorskiego. Oficjalne otwarcie Słowińskiego Centrum Kultury Regionalnej odbyło się 1 maja 2007 roku.

Składa się z Ośrodka Edukacji Regionalnej, utworzonego w XIX-wiecznej, zachowanej z miejscu pierwotnej lokalizacji, zagrodzie Anny Kötsch i Domu Rękodzieła Ludowego, który utworzono w budynku dawnej szkoły. Jedna część chałupy Anny Kötsch zaadoptowana została na salę edukacyjną, w drugiej zaś zachowano zabytkowe wnętrza, które służą do organizowania zajęć pozwalających rozwinąć zainteresowanie przeszłością i tradycjami regionu. W Domu Rękodzieła Ludowego urządzono trzy pracownie i salę wystawową, w której organizuje się wystawy związane z historią, kulturą materialną i duchową oraz sztuką ludową regionu pomorskiego bądź innych regionów Polski. Zadaniem Słowińskiego Centrum jest inicjowanie, wspieranie i inspirowanie działań dążących do upowszechniania idei regionalizmu, jako ruchu mającego na celu budzenie świadomości regionalnej, akcentowanie różnorodności kultur, jako czynnika tożsamości narodowej i europejskiej, a także wzajemne poznawanie kultur i historii regionów i narodów europejskich.