Johannes Sauer i Hans Winter. Malarze ziemi słupskiej.

  • czas i miejsce 01.05. – 24.06.2007, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, chałupa z Żoruchowa
  • scenariusz: Isabel Sellheim, Violetta Tkacz-Laskowska,
  • aranżacja: Violetta Tkacz-Laskowska

Wystawa malarstwa Johannesa Sauera i Hansa Wintera jest już piątą prezentacją w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach twórczości malarzy i grafików zauroczonych ziemią słupską i tworzących swe prace w przedwojennych plenerach ziemi słupskiej. Tegoroczna wystawa prezentuje dzieła dwóch malarzy -Słupszczan nie z urodzenia ale z wyboru. Łączyła ich fascynacja pięknem pomorskiej ziemi, zauroczenie architekturą Słupska i potrzeba zatrzymania pędzlem tego północnego krajobrazu, uchwycenia jego istoty. Różnił ich natomiast status ekonomiczny. Winter, najstarszy syn bogatych przemysłowców mógł pozwolić sobie na uczynienie ze swej pasji sposobu na życie. Sauer na życie musiał zarabiać, malarstwem zajmując się tylko w czasie wolnym. Winter był artystą wykształconym na Akademiach Sztuk Pięknych, związanym z Miejskim Stowarzyszeniem Sztuki, prezentującym swe dzieła na wystawach, bywającym w artystycznych kręgach. O Sauerze wiemy ciągle niewiele, ale jedno jest pewne: nie brał udziału w wystawach organizowanych w Słupsku. Być może był po prostu skromnym człowiekiem, który uważał że jego sztuka nie nadaje się na salony a może powodowały nim inne pobudki. Obydwaj potrafili uchwycić szczególne piękno surowej pomorskiej ziemi i pozostawili potomnym ciekawą spuściznę nad którą dziś możemy się pochylić.

Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą w części ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, lecz w większości ze zbiorów prywatnych. Niniejszym składam serdeczne podziękowania polskim i niemieckim kolekcjonerom, którzy użyczyli dzieł na wystawę.