Nie tylko ośla ławka. Osobliwości dawnej szkoły wiejskiej.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Nie tylko ośla ławka. Osobliwości dawnej szkoły wiejskiej”, która prezentowana jest w budynku dawnej szkoły w Klukach.

Celem wystawy jest ukazanie w jak najszerszym aspekcie szkoły funkcjonującej na wsi (od końca XIX wieku do lat 60. XX wieku), borykającej się z problemami lokalowymi, kadrowymi i zasadami wychowania uświęconymi tradycją w danym środowisku wiejskim, a często kolidującymi z metodami stosowanymi przez szkołę.

Trzon wystawy stanowi aranżacja odtwarzająca wygląd wiejskiej izby szkolnej z okresu międzywojennego XX wieku, kiedy to nowy ład polityczny i społeczny, który ukształtował się w wyniku I wojny światowej, narzucił stworzenie jednolitych programów nauczania i wychowania dla szkolnictwa niepodległej Polski.

Druga część wystawy ukazuje wiele istotnych aspektów szkolnictwa wiejskiego, takich jak: organizacja i praca szkoły, praca nauczyciela, potrzeby i praca ucznia, pomoce naukowe, podręczniki i biblioteki, do wyposażenia szkolnego i higieny szkolnej włącznie. Zgromadzone tu obiekty tworzą grupy tematyczne, których celem jest zilustrowanie wymienionych zagadnień choćby pokrótce. Jako materialne świadectwa danego zagadnienia, w poszczególnych grupach prezentowane są obiekty mieszczące się w ramach czasowych wyznaczonych przez scenariusz, czyli od końca XIX w. do lat 60. XX w.

Organizację i pracę szkoły ilustrują spisy szkolne, dokumenty szkolne, plany organizacji zajęć, projekt organizacji szkoły, metryki, dzienniki, księgi protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego, księga korespondencji, świadectwa dojrzałości abiturientów seminariów nauczycielskich oraz świadectwa i zawiadomienia szkolne uczniów.

Na ilustrację pracy nauczyciela wiejskiego składają się przybory do pisania, przyborniki biurkowe, podręczniki metodyczne, zeszyty z konspektami i poprawionymi pracami uczniów, zeszyty z rozpisanymi przez nauczyciela rolami do sztuk wystawianych w ramach działalności zespołów teatralnych, książeczki z serii Teatr dla wszystkich, śpiewniki.

Praca szkolna dziecka wiejskiego zilustrowana została poprzez zeszyty z zadaniami i rysunkami, przybory szkolne w postaci obsadek, kredek i piórników, farb, nożyczek, gumek. Wśród przyborów na uwagę zasługują czarne, najczęściej łupkowe tabliczki, na których dzieci uczyły się pisać rysikiem podobnym do ołówka. Niezwykłe są też tornistry drewniane, zrobione z sosnowej najczęściej deski, sposobem domowym. Z późniejszego okresu pochodzą tornistry tekturowe. W związku z tym, iż dzieci wiejskie przemierzały długą drogę do szkoły, w tej części ekspozycji prezentuje się także ubrania, obuwie i dziecięcy sprzęt sportowy, tj. łyżwy, sanki czy narty, które niejednokrotnie ułatwiały przebycie tej drogi i sprawiały frajdę, choć nie wszyscy byli w posiadaniu takiego sprzętu.

W kategorii pomocy naukowych prezentowane są mapy, atlasy, globusy, plansze dydaktyczne, tablice poglądowe.
Część biblioteczna wyposażona jest w szafę z książkami, skrzynkę katalogową, księgę inwentarzową biblioteki, czasopisma i podręczniki szkolne.
Wyposażenie szkolne znajdujące się w izbie lekcyjnej, uzupełniają prezentowane w drugiej części ekspozycji ławki i tablica z lat 60. XX w., dzwonki, butle po atramencie, kałamarze.

W kąciku poświęconym higienie szkolnej znajduje się miska na stojaku, ręcznik i dzban na wodę a także podręczniki z tej dziedziny, lista klasowa dzieci objętych opieką higieniczną, seria plansz edukacyjnych oraz zaświadczenia lekarskie i usprawiedliwienia rodziców.

Do obejrzenia wystawy zapraszamy od wtorku do piątku i w niedzielę w godz. od 10.00 do 18.00.