Powroty w zaczarowany świat dzieciństwa

Wystawa prac plastycznych Jana Rekowskiego i Henryka Jachimka

  • czas: 1.V – 20.VI.1999
  • scenariusz, aranżacja, komisarz: Violetta Tkacz

Powroty w zaczarowany świat dzieciństwa są cechą charakterystyczną twórczości Jana Rekowskiego z Bytowa i Henryka Jachimka ze Słupska. Tworzą w innych materiałach – Jan Rekowski stwarza swój świat wspomnień ze sznurka, Henryk Jachimek maluje go pędzlem na płótnie. Obydwaj prezentują obraz świata bardzo osobisty. Jest to świat wspomnień, świat widziany oczami dziecka, świat dawnej Kaszubszczyzny, tej Kaszubszczyzny, której już nie ma, która odeszła jak się wydaje bezpowrotnie w przeszłość. W ich pracach odnaleźć możemy minione obrazki z codziennego życia wsi, nawiązanie do ludowej religijności oraz różnorodne elementy barwnego folkloru Kaszubów. Prezentowane na wystawie prace w większości pochodzą ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które posiada ciekawą kolekcję współczesnej sztuki ludowej.