Tak było…Dzieciństwo na wsi (1945 – 1980)

Trzon wystawy stanowią fotografie: dokumentalne, reportażowe, ilustracyjne (wykonywane przez etnografów w czasie badań terenowych), ale też portretowe (w szerokim rozumieniu tego pojęcia): naturalne, spontaniczne, pozowane, plenerowe. Ich dobór jest próbą zobrazowania codziennej egzystencji dziecka wiejskiego w kontekście historycznego czasu PRL-u – czasu przemian społecznych, niedostatków i wynikającej z tego uniformizacji. Uwzględnia zatem różne aspekty tego dzieciństwa, pokazując w jakich warunkach, w jaki sposób i w jakim celu funkcjonowały dzieci w społeczności wiejskiej, w rodzinie, w przedszkolu, w szkole, w pracy (stanowiącej narzucone przez rodzinę obowiązki), czy w czasie zabawy zdominowanej przez niczym nieograniczony ruch, spontaniczność i naśladowanie rzeczywistości. Galeria fotografii uzupełniona została najbardziej osobliwymi i charakterystycznymi dla ustalonej w tytule cezury czasowej przedmiotami związanymi z życiem dziecka wiejskiego. Przedmiotami, które ówczesnemu dziecku wiejskiemu towarzyszyły, które stanowiły element jego ubrania, jego otoczenia w szkole, w domu czy na podwórku, które były jego zabawką – często jedyną w swoim rodzaju, bo wykonaną ręcznie przez dziadka, babcię czy rodziców.

kurator wystawy: Gabryela Włodarska-Koszutowska