Zatrzymać czas

Wystawa archiwalnych fotografii z Ziemi Słowińskiej

Wystawa jest częścią projektu o nazwie „Zatrzymać czas – badania nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Słowińców”. W ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostało 15 wywiadów z ludnością autochtoniczną nt. dzieciństwa, wierzeń i obrzędów, zwyczajów i tradycji, kuchni, itp.

Na wystawie obejrzeć można fotografie przedstawiające mieszkańców regionu – w sytuacjach codziennych oraz uroczystych, rybaków, dzieci, a także charakterystyczną szachulcową architekturę.

Wystawa czynna do 15 października 2015 r.w chałupie Anny Koetsch.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Gabryela Włodarska-Koszutowska