Archiwum aktualności lata 2011 - 2020

Jubileusz 50-lecia w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Dodano: 2013-09-25
22 września 1963r. o godz. 16 uroczyście przecięto wstęgę otwierając Muzealną Zagrodę Słowińską w Klukach. Od tej chwili minęło 50 lat. Muzealna Zagroda przeistoczyła się w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, znacznie rozbudowany i doskonale wtopiony w charakter wsi skansen.

Rozpoczęcie obchodów jubileuszowych odbyło się w Klukach przy budynku dawnej szkoły, gdzie też uroczyście otwaro Galerię Pomorskiego Malarstwa Plenerowego. Muzealnicy z całego kraju przybyli by gratulować sukcesów i życzyć ich jeszcze więcej, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. W ramach jubileuszu zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Skansenowską pt: „Interaktywna edukacja w muzeach na wolnym powietrzu”. Przedstawiono 13 referatów. Muzealnicy mogli dzielić się ze sobą spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą.

Referujący:
- dr Antoni Pelczyk (Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach)- „Edukacja muzealna w świetle oficjalnych raportów. Nowa jakość czy panaceum na ukrycie muzealnych bolączek?,
- mgr Karolina Radłowska ( Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach)- „Między atrakcyjnością a skutecznością. Rola interaktywnej edukacji w muzeum na wolnym powietrzu”,
- dr Olga Kwiatkowska (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu)- „Dylematy edukatorki- między interaktywnością a intermedialnością”
- mgr Marta Romanow- Kujawa (Park Etnograficzny w Dziekanowicach)- Edukacja interaktywna- między misją a rynkiem usług,
- mgr Damian Danak (Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli)- „Jeden uczestnik czy tysiąc widzów? Muzeum między misją a komercją”
- mgr inż. arch. Wojciech Śliwiński (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)- „Elementy interaktywnej edukacji w Miasteczku Galicyjskim, para muzealnym sektorze ekspozycyjno- edukacyjnym przy Sądeckim Parku Etnograficznym”
- mgr Małgorzata Imiołek (Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni) „Dotknijmy eksponatów. Zagroda edukacyjna w Parku Etnograficznym w Tokarni- koncepcja i realizacja”
- mgr Michał Alzak (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu)- „Dziecko w muzeum. Aspekt edukacyjny warsztatów i lekcji muzealnych prowadzonych w Muzeum Wsi Radomskiej”
- mgr Marta Nowicka i mgr Mariusz Przybyła (Muzeum Regionalne w Wolsztynie)- „Interaktywna edukacja w warunkach Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski”
mgr Hanna Ignatowicz (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniewie)- „Interaktywne działania edukacyjne w pałacu (dworze ziemiańskim) w Muzeum w Szreniewie formą prezentowania tematyki życia codziennego ziemiaństwa wielkopolskiego w okresie międzywojennym
- mgr inż. Patrycja Mackiewicz (Muzeum Budownictwa Ludowego- Park Etnograficzny w Olsztynku)- „Spotkanie nowoczesności z tradycyją formą edukacji w działaniach prowadzonych w Muzeum Budownictwa Ludowego- Parku Etnograficznym w Olsztynku”
- mgr Dawid Gonciarz (Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie zamkowym w Słupsku)- „Edukacja interaktywna a multimedialna interaktywność, czyli jak to robimy w Muzeum w Swołowie
- mgr Violetta Tkacz- Laskowska (Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach)- Interaktywna edukacja w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Obchody jubileuszowe odbyły się w dniach 25-28 września 2013r.

<< powrót do poprzedniej strony