Archiwum aktualności lata 2011 - 2020

Pomarania Cantat

Dodano: 2017-08-04

Operacja zrealizowana zostanie 17 września 2017 roku, w godzinach 10-16.

Cel operacji: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja składa się z dwóch wydarzeń wzajemnie wzmacniających się. Konkurs folklorystyczny będzie okazją do promocji folkloru pomorskiego i szerzej całego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niemu nastąpi wymiana doświadczeń, wzrost wiedzy i promocja wsi jako miejsca z którym warto łączyć przyszłość. Impreza Pożegnanie lata będzie okazją do promocji kulinarnych i rękodzielniczych tradycji regionu weźmie w niej udział około 20 wystawców - mieszkańców regionu słowińskiego i gmin z terenu Kaszub, które zaprezentują swe rękodzieło i tradycyjne produkty kulinarne. Przyczyni się to do promocji jakości życia na wsi oraz wsi jako miejsca dobrego do mieszkania. Wzmocni lokalne produkty, przyczyni się do promocji zwyczajów i tradycji a co za tym idzie rozwoju turystyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem do Kluk.

Zespoły folklorystyczne działające na Pomorzu do udziału  w konkursie folklorystycznym,  osoby parające się rękodziełem i sztuką kulinarną do udziału w pokazach a wszystkich pozostałych do odwiedzenia Kluk w dniu 17 września 2017 roku w celu zakosztowania wyjątkowych wrażeń, smaków i dźwięków.

Partnerem w realizacji operacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kluka".

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

<< powrót do poprzedniej strony