Archiwum aktualności lata 2011 - 2020

Nowy regulamin zwiedzania na czas pandemii

Dodano: 2020-10-19

Nowy zapis w regulaminie zmienia postanowienia dotyczące zwiedzania muzeum.

" 1) Podczas obowiązywania strefy czerwonej w związku z zakażeniami koronawirusem w powiecie słupskim i/lub w mieście Słupsk odwołuje się możliwość korzystania z następującej oferty Muzeum:

- zwiedzanie grupowe,

- oprowadzanie indywidualne i grupowe,

- korzystanie z urządzeń aktywowanych dotykowo (w tym audioprzewodników, tabletów, wysuwanych szuflad),

- wynajem sal podmiotom zewnętrznym,

- organizowanie wernisaży i finisaży, wykładów, warsztatów, lekcji muzealnych.

2) Postanowień pkt 1 nie stosuje się w przypadku obowiązywania na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska żółtej strefy. W takim przypadku obowiązuje Regulamin w brzmieniu nadanym zarządzeniem nr 32/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19 na terytorium Polski."

 

Zgodnie z powyższym do odwołania nie prowadzimy lekcji muzealnych i nie oprowadzamy turystów. Odwołany zostaje także "Spacer z kustoszem".

 

Szczegółowe rozporządzenia odnaleźć można na http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=511&id2=109 

<< powrót do poprzedniej strony