Archiwum aktualności lata 2011 - 2020

Wystawa plenerowa

Dodano: 2018-03-01

Jest to wystawa poświęcona Słowińcom, ludności stanowiącej w XIX wieku "ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza" a powstałej, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów, w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie szeroko pojętego Pomorza. Wystawa ma być przyczynkiem do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią "małych ojczyzn". Składa się z 22 plansz z fotografiami będącymi dokumentacją codziennego życia Słowińców, pracy, uroczystości wiejskich, wydarzeń rodzinnych, edukacji i zabawy dzieci, a także budownictwa słowińskiego, czyli chałup, budynków gospodarczych, pieców i piwnic, które teraz, w części zachowane w miejscu pierwotnej lokalizacji, w części przenoszone na stare siedliszcza, tworzą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa w końcowej części uwzględnia również kadry z ekspozycji muzealnych ożywianych w okresie letnim prezentacją zajęć jakie niegdyś wykonywali Słowińcy. Wystawa zostanie na terenie SGH w Warszawie na pewno do końca marca.

W Warszawie wystawa jest już od grudnia 2017 roku. Wtedy to dzięki staraniom Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, trafiła w mury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przyczynić się mogła do potrzebnej wciąż refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, zarówno wśród młodych ludzi, będących studentami Uczelni, jak i wśród pracowników czy odwiedzających Uczelnię gości;

Mamy nadzieję, że pozostając na terenie SGH, będzie zachęcać zatrzymujących się przy niej studentów, pracowników Uczelni czy mieszkańców Warszawy do wspólnego namysłu nad trudną historią regionów i społeczeństw.

<< powrót do poprzedniej strony