18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Chcąc podkreślić ten dzień przybliżymy Państwu najstarszy, chroniony przez Muzeum obiekt architektury słowińskiej. To chałupa Charlotty Klück, zbudowana w końcu XVIII wieku, a na teren muzeum przeniesiona w latach osiemdziesiątych ze wschodniej części wsi Kluki, z siedliszcza zwanego Dambowi. Jest to szerokofrontowa chata familijna, z wysokim dachem trzypołaciowym z naczółkiem, pokrytym trzciną, i najstarszym typem komina, jakim jest szeroki komin sztagowy, nazywany też brożynowym. Komin zbudowany jest z czterech drągów (brożyn), ustawionych na planie kwadratu, w górze nachylonych lekko do środka, połączonych poziomymi szczeblami. Ta drewniana konstrukcja wypełniona jest słomą i gliną. Komin wyniesiony jest tylko do poddasza, a jego dolna partia stanowi komorę, nazywaną czarną kuchnią, do której dostęp jest z sieni. W kuchni umieszczone jest otwarte palenisko oraz kominki i paleniska pieców grzewczych z izb usytuowanych po południowej i północnej stronie komina.  

Chałupa Charlotty Kluck przed remontem w 2013 roku
Chałupa Charlotty Kluck z przybudówką

W 2013 roku, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona Zabytków, zrekonstruowana została przybudówka, która stanowiła z częścią mieszkalną całość chałupy, a której w latach osiemdziesiątych nie postawiono. W ramach realizowanego zadania dokonano również umocnienia fundamentów i remontu ścian komina, a także remontu konstrukcji dachowej z wymianą poszycia włącznie.

CHROŃMY ZABYTKI!