Zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Wstęp do scenariuszy.

Scenariusze lekcji muzealnych:

Informacje ogólne

  • Ilość uczestników zajęć nie może przekroczyć 25 osób
  • Zamówienia na lekcje prosimy składać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji.
  • Cena lekcji „Wokół kuchennego pieca…” i „Ziarno-mąka-bochen…” – 35 zł od osoby (w tym bilet wstępu do muzeum)
  • Cena pozostałych lekcji – 25 zł od osoby (w tym bilet wstępu do muzeum).

Kontakt: tel. 059 846 30 20, fax. 059 832 66 00

Mając na uwadze fakt, iż Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach leży 40 km od najbliższego miasta, scenariusze pomyślane są tak, by w muzeum można było spędzić kilka godzin. Są bogate w różnorodność zajęć i wyczerpująco przedstawiają temat. Każdy z tych scenariuszy możemy skrócić, ograniczając zajęcia do części praktycznej.

Zobacz też: