Zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Wstęp do scenariuszy.

Scenariusze lekcji muzealnych:

Informacje ogólne

  • Ilość uczestników zajęć nie może przekroczyć 25 osób; na zajęcia wg scenariusza „Utkać, uszyć, ozdobić…” (Lekcja 5) przyjmujemy jednorazowo maksymalnie 15 osób.
  • Jeżeli ilość uczestników wynosi pomiędzy 25 a 50 osób, wtedy, po podziale na dwie mniejsze grupy (maksymalnie do 25 osób), równolegle możemy przeprowadzić wyłącznie następujące dwie lekcje muzealne: „Wokół kuchennego pieca” oraz „Codzienne zajęcia Słowińców”. Grupa przed podziałem nie może przekroczyć 50 osób.
  • Zamówienia na lekcje prosimy składać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji. Zgłaszając chęć udziału w zajęciach za pomocą formularza „Rezerwacja zajęć”, prosimy również o kontakt mailowy lub telefoniczny, by upewnić się, że termin nie jest zajęty (nie wszyscy bowiem mają możliwość zgłoszenia rezerwacji za pomocą formularza i wówczas zgłaszają ją telefonicznie lub mailowo (takich przypadków nie chcemy wykluczać z możliwości korzystania z oferty edukacyjnej), a to oznacza, że nie wszystkie rezerwacje są widoczne przy wypełnianiu formularza i wówczas termin, który w formularzu jest aktywny (wolny) w rzeczywistości może być już zajęty).
  • Cena lekcji „Wokół kuchennego pieca…” i „Ziarno-mąka-bochen…” – 40 zł od osoby (w tym bilet wstępu do muzeum)
  • Cena pozostałych lekcji – 30 zł od osoby (w tym bilet wstępu do muzeum).

Kontakt: tel. 059 846 30 20, fax. 059 832 66 00

Mając na uwadze fakt, iż Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach leży 40 km od najbliższego miasta, scenariusze pomyślane są tak, by w muzeum można było spędzić kilka godzin. Są bogate w różnorodność zajęć i wyczerpująco przedstawiają temat. Każdy z tych scenariuszy możemy skrócić, ograniczając zajęcia do części praktycznej.