Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 1. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
 2. Na terenie Muzeum obowiązuje surowy zakaz palenia papierosów i używania ognia.
 3. Poza tym w Muzeum obowiązuje zakaz:
  a) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach
  b) wchodzenia do pomieszczeń i miejsc nie udostępnionych do zwiedzania (wygrodzonych lub oddzielonych sznurem)
  c) wnoszenia i spożywania w muzealnych wnętrzach napojów i żywności
  d) wchodzenia do pomieszczeń wystawowych z dużym bagażem (torby, plecaki itp.)
  e) wjeżdżania do pomieszczeń wózkami dziecięcymi
  f) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego Muzeum
  g) dokarmiania zwierząt hodowlanych będących na stanie Muzeum
  h) wprowadzania na teren Muzeum zwierząt bez smyczy i bez kagańca; wprowadzania psów oraz innych zwierząt do budynków Muzeum (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych)
  i) niszczenia i zrywania roślin
  j) poruszania się po terenie wszelkimi pojazdami
 4. Wprowadzone na teren Muzeum rowery należy pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.
 5. Muzeum czynne jest od lutego do listopada.
 6. Godziny otwarcia Muzeum oraz dni bezpłatnego wstępu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i dni otwarcia Muzeum, dni bezpłatnego wstępu dla zwiedzających, zwiedzania wystaw znajdują się w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumkluki.pl
 7. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.
 10. Na terenach wokół budynków muzealnych działa monitoring.
 11. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 12. Przewodnik może oprowadzić grupę do 30 osób.
 13. Rezerwacji usługi przewodnickiej (oprowadzanie w języku polskim i niemieckim) dokonać należy telefonicznie: tel.59 846 30 20 lub mailowo: muzeum@muzeumkluki.pl
 14. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 15. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
 16. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 17. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających do celów niekomercyjnych jest bezpłatne.
 18. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
 19. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 20. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody Dyrektora Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 21. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 22. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do próśb i ewentualnych poleceń pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 23. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na mieniu i osobach wyrządzone przez nich lub przez ich zwierzęta.
 24. Za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie Muzeum placówka nie ponosi odpowiedzialności.