Tradycje rybackiej wioski – wystawa czasowa

Do końca listopada w jednej z muzealnych chałup oglądać można powarsztatową wystawę czasową, będącą pokłosiem projektu „Tradycje rybackiej wioski. Działania rekonstrukcyjne w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach”. Zgromadzone na niej obiekty są w większości dziełem rąk uczestniczek i uczestników warsztatów: plecionkarskich, przędzalniczych oraz szycia sieci rybackich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.