XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska

W dniach 5-6 grudnia 2022 roku w Białym Spichlerzu w Słupsku odbędzie się XVI Konferencja Kaszubsko – Pomorska pod nazwą „Pamięć krajobrazu pogranicza”.