II Konferencja Słowińska

Łeba 11-13 maja 1992

Okładka książki wydanej po II Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. T. Bolduan – Losy społeczne i polityczne Słowińców w Klukach w latach 1945-1975. Próba oceny.
 2. W. Boryś – Archaiczna warstwa rodzimej leksyki słowińskiej
 3. J. Borzyszkowski – Kaszubsko-słowińska kultura w świadomości i życiu codziennym współczesnych mieszkańców Pomorza
 4. E. Breza – Słowniczek niemiecko-kaszubsko-polski pastora G.L. Lorka z roku 1835.
 5. M. Cybulski – Nazwiska łebian na podstawie „Spisu alfabetycznego właścicieli niemieckich” z roku 1946/1948.
 6. J. Duma. E. Rzetelska-Feleszko – Słowińskie nazwy miejscowe na tle nazewnictwa zachodnio pomorskiego
 7. K. Handke-Lorentzowy „Slovinzisches Wörterbuch” w ocenie językoznawcy i użytkownika
 8. H. Popowska-Taborska – „Słowniczek gwary słowińskiej” Józefa Łęgowskiego
 9. Z. Sobierajski – Praca nad nowym „Słownikiem gwarowym Słowińców nadbałtyckich”
 10. Z. Szultka – O podziałach i nazwach grupowych Kaszubów na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku.
 11. J. Treder – Materiały słowińskie w słownikach Stefana Ramułta
 12. J. Zieniukowa – Nazwy liczb w dialekcie słowińskim