III Konferencja Kaszubsko-Słowińska

Łeba Maj 1994

Okładka książki wydanej po III Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

  1. Jerzy Szukalski – Środowisko geograficzne Wybrzeża Słowińskiego
  2. Halina Szulc – Morfogeneza osiedli wiejskich na Pomorzu Słowińskim
  3. Elżbieta Szalewska – Zagospodarowanie przestrzenne i lokalizacja nazw terenowych obszaru niziny ardeńsko-łebskiej w połowie XIX wieku
  4. Edward Breza – Pochodzenie nazw – wybranych miejscowości Pomorza Środkowego
  5. Hanna Papowska-Taborska – Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K.C. Mrongowiusza
  6. Zygmunt Szultka – W sprawie zainteresowań Stanisława Wenancjusza Ceynowy Kaszubami na Pomorzu Zachodnim
  7. Hieronim Rybicki – Problem ludności kaszubskiej nad jeziorami Gardno – Łebsko po II wojnie światowej
  8. Józef Borzyszkowski – Łeba i Pomorze Wschodnie w twórczości i wspomnieniach Maxa Pechsteina (1881 – 1955)
  9. Hugona Ostrowska-Wójcik, Henryk Soja – Rekonstrukcja zabytkowej wsi Kluki a XIX-wieczne opisanie budownictwa słowińskiego Franza Tetznera