IV Konferencja Kaszubsko – Słowińska

Ustka – Słupsk -Bytów 24 – 26 czerwca 1996

Okładka książki wydanej po IV Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. HISTORIA DO XIX WIEKU
  • Danuta Pandowska – Związki Pomorsko – Obodrzyckie w XII wieku
  • Barbara Popielas-Szulika – Na styku trzech kultur-polskiej, pomorskiej i niemieckiej. Dominikanie słupscy od schyłku XII w. do początków XVI stulecia
  • Zygmunt Szultka – W sprawie początków katolickiego szkolnictwa ludowego w powiatach lęborskim i bytowskim
 2. HISTORIA PO 1945 ROKU:
  • Zenon Romanow – Kształtowanie się polityki władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1946
  • Andrzej Sakson – Polityka władz wobec ludności rodzimej w latach 1945-1955
  • Hieronim Rybicki – Udział Polskiego Związku Zachodniego i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w polonizacji potomków ludności kaszubskiej nad jeziorami Łebsko i Gardno
  • Zdzisław Machura – Stosunek władz administracyjnych i organów porządku publicznego do ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989
 3. JĘZYKOZNAWSTWO:
  • Tadeusz Lewaszkiewicz – O zasługach Mikołaja Rudnickiego w wydaniu Gramatyki pomorskiej Friedricha Lorentza
  • Witold Mańczak – Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencja w kaszubskim
  • Maria Trawińska – Kilka uwag o frazeologii słowińskiej
 4. ETNOGRAFIA:
  • Wojciech Łysiak – Tropami zadartych śladów. Osobliwości dawnego folkloru Pomorza Zachodniego
  • Magdalena Bonowska – Jezioro Łebsko i bagna łebskie w tradycji Kaszubów nadłebiańskich
  • Alicja Gerlach-Jósewicz – Ryglowe budownictwo sakralne na Pomorzu Szczecińskim
  • Tadeusz Sadkowski – Tradycja a architektoniczna na Kaszubach zachodnich
  • Elżbieta Szalewska – Osadnictwo nad jeziorami Gardno i Łebsko. Przemiany po 1945 roku
  • Alicja Konarska – Otto Priebe – słupski malarz i grafik