V Konferencja Słowińsko – Kaszubska

Rowy 4 – 5 września 1998

Okładka książki wydanej po V Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Wojciech Łysiak – Rozwój zainteresowań ludoznawczych na Pomorzu Zachodnim do 1939 roku
 2. Agnieszka Szczepaniak – Wizerunek Sydonii von Borcie w kulturze dawnych Pomorzan
 3. Maciej Kwaśkiewicz – Mityczna konstrukcja ludowych podań o zachodniopomorskich rodach
 4. Piotr Andrusieczko – Zaklinanie słońca? Słupskie święto „zakręconego toru”
 5. Waldemar Kuligowski – Zaklinanie zła. Pomorskie krzyże pokutne
 6. Magdalena Bonowska – Kult zmarłych na wsi zachodniopomorskiej przełomu XIX i XX wieku
 7. Tomasz Siemiński – Góra Zamkowa w Bytowie źródłem folklorystycznej aspiracji
 8. Arkadiusz Jełowicki – Otto von Bismarck w zachodniopomorskiej anegdocie
 9. Violetta Tkacz – Życie codzienne wsi nad jeziorem Gardno i Łebsko do 1939 roku
 10. Zdzisław Machura – Kultura duchowa i społeczna ludności pochodzenia polskiego na terenie powiatu słupskiego w latach 1890-1945
 11. Wojciech Skóra – Konsulat RP w Szczecinie wobec ludności kaszubskiej powiatów bytowskiego i lęborskiego w latach 1925-1939
 12. Witold Mańczak – Skąd przyszli Kaszubi?
 13. Antoni Giza – Panslawizm rosyjski XIX wieku a kwestia odrębności kaszubskiej
 14. Janusz Kopydłowski – Problemy narodowościowe na ziemi bytowskiej po 1945 roku
 15. Hieronim Rybicki – Sytuacja ludnościowa gmin nad jeziorami Gardno i Łebsko w świetle pierwszego powojennego spisu ludności
 16. Iwona Karwowska – Historia osadnictwa lat 1945 – 1958 i procesy adaptacyjne we wsi Dziadowo, gm. Gryfice
 17. Cezary Obracht-Prądzyński – Obraz Niemców i dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu w kulturze kaszubskiej
 18. Jerzy Kuźniar – Polszczyzna mówiona, a procesy integracji językowej na ziemi człuchowskiej po 1945 roku
 19. Maria Trawińska – Frazeologia słowińska
 20. A. Sakson – Znaczenie kultury ludowej w procesie kształtowania się tożsamości regionalnej
 21. Elżbieta Szalewska – Regionalizm w ludowej architekturze ludowej na Pomorzu Zachodnim (przykład województwa słupskiego)
 22. Urszula Dalska-Sienkiewicz i Juliusz Sienkiewicz – Relikty chałup bezkominowych na Pomorzu Środkowym
 23. Hugona Ostrowska-Wójcik i Henryk Soja – Dzieje muzealnictwa typu skansenowskiego na Pomorzu Zachodnim