VIII Konferencja Kaszubsko – Pomorska

 Słupsk 19 – 20 listopad 2004

Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe.

Okładka książki wydanej po VIII Konferencji Słowińskiej

Tematy referatów:

 1. Ignacy Skrzypek – Organizacja i zbiory słupskiego Heimatmuseum do 1945 roku
 2. Wanda Szpilewska – Kształtowanie się Muzeum Regionalnego w Słupsku
 3. Zygmunt Szultka – Profesor Peter Kanngieser a początki muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim
 4. Lucjan Hanak – Poza Witkacym – kolekcjonowanie, eksponowanie i publikowanie dzieł sztuki z Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku</li>
 5. Beata Zgodzińska – Witkacy- kolekcjonowanie, eksponowanie i publikowanie dzieł sztuki z Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 6. Violetta Tkacz-Laskowska – „Problem Słowińców”. Od Zagrody Muzealnej do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
 7. Gabriela Włodarska – Aktywne Formy zdarzeń popularyzujące kulturę ludową z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach jako uzupełnienie ekspozycji stałej. Ich funkcje edukacyjne
 8. Rafał Makała – Dawne Muzeum Miejskie w Szczecinie w latach 1910-1913
 9. Sławomir Preiss – Muzeum w Stargardzie – historia oraz ostatnie projekty badawcze
 10. Barbara Zabel – Muzeum Oręża Polskiego – powstanie i rozwój. Zbiory metrologiczne
 11. Barbara Skomlał – Zbiory militariów w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: kolekcje XX-wiecznego umundurowania polskiego i broni białej
 12. Mirosław Kuklik – Istniejące i utracone kolekcje związane z rybołówstwem morskim na obszarze kaszubskiego wybrzeża
 13. Jerzy Litwin – Czy potrzebne są nowe muzea morskie?
 14. Joanna Schodzińska – Działalność Muzeum w Lęborku w latach 1952-2002 na tle inicjatyw kulturalnych miasta
 15. Janusz Kopydłowski – Funkcjonowanie Muzeum bytowskiego w warunkach zróżnicowania etniczno – kulturowego społeczności lokalnej
 16. Janina Cherek – Muzeum w Chojnicach – dzieło Juliana Rydzkowskiego i Wandy Tyborskiej
 17. Jerzy Knypa – Droga do powstania ekspozycji muzealnej „Kościerzyna i Ziemia Kościerska”
 18. Wiktoria Blacharska – Sięgając do szuflady… Zbiory prywatne w wystawiennictwie Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie
 19. Barbara Mikołajczuk – Tradycje muzealnicze w Gdyni w okresie międzywojennym
 20. Dagmara Płaza-Opacka – Muzeum Miasta Gdyni – obecne działania i funkcje
 21. Tomasz Gembalski – Charakterystyka zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
 22. Tadeusz Sadkowski – Dzieło Gulgowskich we Wdzydzach: u źródeł polskiego muzealnictwa etnograficznego na wolnym powietrzu
 23. Bogusław Breza – Specyfika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na tle innych muzeów pomorskich
 24. Cezary Obracht-Prondzyński – Muzea a ruch kaszubsko-pomorski