XV Konferencja Kaszubsko-Pomorska

Słupsk, 14-15 listopada 2019r.

Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wspierane naukowo przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje kolejną edycję konferencji kaszubsko-pomorskiej, tym razem pod hasłem „Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich”.

W ramach tak sformułowanego tematu chcemy zobrazować proces kształtowania (odnajdywania, uświadamiania, negocjowania) tożsamości,
pokazać używanie pamięci jako wartości organizującej tożsamości grup lokalnych i regionalnych, poruszyć zagadnienie tożsamości społeczeństw współczesnych – również obszarów miejskich Pomorza, zilustrować wpływ ruchów społeczno-politycznych (np. z lat 70. czy 80. XX wieku) na tożsamość społeczeństw; zająć się też zagadnieniem tożsamości z perspektywy organizacji pozarządowych, których działania często wpływają na tożsamości społeczeństw, oraz z perspektywy muzeów, które miejscowe dziedzictwo kulturowe tłumaczą i oswajają, wybierają z niego to co aktualnie ważne z punktu widzenia tożsamości grupowej.

Kierownictwo naukowe konferencji obejmie dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy oraz kwerenda:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eOwl0BwXtbRrFLWkqjNBvURcr5HeFzM0