Słupsk i Pomorze na w rysunku i grafice Rudolfa Hardowa

  • czas i miejsce: 1.V – 31.VII.2006, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, chałupa z Żoruchowa
  • komisarz: Gabryela Włodarska
  • scenariusz: Isabel Sellheim, Gabryela Włodarska
  • aranżacja: Gabryela Włodarska

W chałupie z Żoruchowa tym razem pokażemy twórczość Rudolfa Hardowa, rysownika pochodzącego z Meklemburgii, ale przez 30 lat mieszkającego i działającego w Słupsku. Przyjechał tu w 1907 roku w celu podjęcia pracy w żeńskiej szkole średniej, jako nauczyciel rysunku. Był pod urokiem Słupska i wsi pomorskich. Przemierzał je pieszo lub rowerem i utrwalał ołówkiem bądź piórkiem architekturę miasta, wiejskie kościoły i cmentarze, zagrody, młyny i mosty. Rysował też okoliczne pałace rodowe, parki przydworskie i grobowce rodzinne. Z 1910 roku pochodzą jego pierwsze akwaforty. Na miasto spoglądał w różny sposób: przez bramę młyńską, z wysokiego okna, przez drewniany most czy pod wiaduktem. Pokazywał z tej perspektywy zabudowę brukowanych ulic, smukłą wieżę kościoła Mariackiego, wystającą nad dachami Słupska czy fragment przedmieścia. Stare miejskie podwórza też nierzadko były obiektem jego artystycznych dociekań.

Wiele z tych miejsc i zakątków rysowanych przed niespełna wiekiem przez Rudolfa Hardowa do dziś zachowało się w niezmienionym kształcie, choć zmienił się nieco ich koloryt. Ale wiele nie przetrwało próby czasu i dziejów, a dzieła rysownika z Lübersdorfu są bodaj jedynym źródłem potwierdzającym ich istnienie, mającym przez to niezwykłą wartość dokumentacyjną. Idąc śladami Hardowa można odtworzyć obraz przedwojennego Słupska oraz charakter ówczesnej zabudowy wsi pomorskiej.

Poświęcona Hardowowi wystawa w Muzeum Wsi Słowińskiej jest pierwszą od sześćdziesięciu lat indywidualną wystawą jego prac. Ostatnio jeszcze przed wojną pokazywano je na wystawach organizowanych przez Miejskie Stowarzyszenie Sztuki w Słupsku, którego Hardow był współzałożycielem i kierownikiem. Rudolf Hardow był też założycielem i wiceprezesem Heimatmuseum w Słupsku.