W stronę teatru lalek

Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi.

  • czas: 1.V-25.VI.2000
  • Muzeum Wsi Słowińskiej – Chałupa z Żoruchowa