Informacje o regionie

Gmina Smołdzino, obejmująca wsi Kluki, położona jest w północnej części powiatu słupskiego, między dwoma malowniczymi jeziorami Łebsko i Gardna. Obejmuje obszar 257,24 km2, z czego 76,20 km2 zajmują użytki rolne, 65,12 km2 lasy, zaś pozostałe tereny obejmują 115,92 km2. Gminę zamieszkuje 3670 osób. Z racji nadmorskiego położenia i walorów krajobrazowych jest to jedna z bardziej atrakcyjnych gmin powiatu zwana perełką turystyczną.

Obszar gminy w znacznej części zajmuje, jeden z najpiękniejszych w kraju, Słowiński Park Narodowy. Park obejmuje obszar o wielkości 18 247 ha. Jego główne walory przyrodnicze to unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych „Białymi Górami” wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże, cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni. Występują tu także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

Przez obszar gminy przepływa rzeka Łeba i Łupawa, które zasilają wspomniane już przymorskie jeziora Gardno i Łebsko. Na terenie gminy znajdują się liczne przykłady zabytkowej architektury (kościoły, dwory) oraz budownictwa ludowego. Gmina administracyjnie podzielona jest na 16 sołectw: Czhichy, Czysta, Bukowa, Gardna Mała, Gardna Wielka, Łokciowe, Kluki, Smołdzino, Siecie, Retowo, Stojcino, Witkowo, Wierzchocino, Smołdziński Las, Żelazo, Komnino.

Atrakcje turystyczne na terenie gminy:

Smołdzino:

 • Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego,
 • Góra Rowokół,
 • Kościół, z XVII

Czołpino:

 • wydmy ruchome „Polska Sahara”,
 • osobliwość naszego regionu – Góra Łącka (42 m.),
 • Latarnia morska, z 1872 – 1875r.

Kluki:

 • Muzeum wsi Słowińskiej,
 • Karczma u Dargoscha,
 • pomost widokowy nad Jeziorem Łebsko,
 • zabytkowy cmentarz z końca XVIII w.,
 • rejsy łodzią po jeziorze.

Gardna Wielka:

 • kościół z XIII w.,
 • przystań PTTK,
 • Jezioro Gardno

Szlaki turystyczne:

 • Szlak Północny (nadmorski) Łeba – Rowy, czerwony, około 40 km
 • Szlak Południowy – Łeba – Gardna Wielka, żółty, około 38 km
 • Szlak łącznikowy – Gardna Wielka – Jezioro Gardno, czarny, około 5 km
 • Szlak łącznikowy – Smołdzino – Jezioro Dołgie Wielkie, czarny, około 7 km
 • Szlak łącznikowy – Smołdziński Las – Czołpino, czarny, około 4 km
 • Szlak spacerowy – Rowy – Jezioro Dołgie Małe – plaża – Rowy, zielony, około 17 km
 • Szlak spacerowy – Łeba – Łeba przez Łącką Górę, zielony, około 20 km

Ścieżki przyrodnicze:

 • „Latarnia” – długość 1 km
 • „Rowokół” – długość 3 km
 • „Klucki Las” – długość 5 km